JondalGym – innmelding

Alle med medlemskap i JIL, betalt treningsavgift og nøkkelkort kan nytta treningssenteret i fleirbrukshallen kva tid som helst mellom kl. 0600 og 2300, kvardag som helg året rundt. Nedre aldersgrense er 10. klasse.
 
Du melder deg inn ved å betala 150 kr for nøkkelkort til Vippsnummer 662911 (Nøkkelkort – Jondal Gym) og 500 kr (treningsavgift i 2022) til nummer 662909 (Års-/halvårsavgift Jondal Gym).
 
Etter 3-4 vyrkedagar kan du henta nøkkelkortet i Jondal Gym i vakttida, samstundes som du skriv under på treningsavtalen. Vakttida er kl.18-20 frå måndag til fredag, kl.16-18 laurdag og sundag.
Dersom du er nyfiken på tilbodet og har lyst til å ta ein kikk, er du hjarteleg velkomen innom i vakttida. Då kan du sjå deg om og få forklaring om bruken av apparata.