JondalGym – innmelding

Alle med medlemskap i JIL, betalt treningsavgift og nøkkelkort kan nytta treningssenteret i fleirbrukshallen kva tid som helst mellom kl. 0600 og 2300, kvardag som helg året rundt. Nedre aldersgrense er 10. klasse.

For å vera med i JondalGym, må du vera medlem i Jondal Idrettslag. Men: Frå og med 1. november betaler du berre treningsavgift til JondalGym og betaler ikke medlemskontingent i Jondal IL før i 2023!  

 

Du melder deg inn ved å betale 150 kr for nøkkelkort til Vippsnummer: 662911 Nøkkelkort — Jondal Gym.

Du betaler også inn treningsavgift til Vippsnummer 662909 Års/halvårsavgift Jondal Gym.  Treningsavgift frå og med 1. november er på 300 kr.  Etter 1. desember betale du berre 200 kr i treningsavgift!

 

Etter ca 5-10 vyrkedagar kan du henta nøkkelkort i Jondal Gym. Om ettermiddagen er det (nesten) alltid folk på Gymen, så om du kakker på vindauge vil nokon sleppa deg inn.  Eller du kan vera med nokon som har kort fra før.  Samstundes som du henter kortet ditt skriv du under på treningsavtalen.