Innmelding

Innmelding:

  • For å vera medlem i JondalGym, må du vera medlem i Jondal Idrettslag. 
  • Treningsavgift for JondalGym for 2023 er 500 kr. Du betaler treningsavgift til Vippsnummer: 662909
  • Nedre aldersgrense for medlemskap med eige kort er 10.klasse
  • Ungdom i 8. og 9. klasse kan nytte JondalGym kun saman med eigne føresette grunna tryggleik. Treningsavgift for denne gruppa er 250 kr. 

 

Nøkkelkort:

  • For å nytte JondalGym må du ha nøkkelkort til 150 kr. Du betaler nøkkelkortavgift til Vippsnummer: 662911 
  • Du kan hente nøkkelkortet i JondalGym etter ca 5-10 vyrkedagar. 
  • Når du får utlevert kortet skriv du samstundes under på treningsavtale med JondalGym. 
  • Nøkkelkortet ditt er personleg og skal ikkje lånast ut til andre.